تور-سوئیس-amordadtour.com
تور-سوئیس-amordadtour.com
تور-سوئیس-amordadtour.com
تور-سوئیس-amordadtour.com
تور-سوئیس-amordadtour.com
تور-سوئیس-amordadtour.com
قیمت: 
از 2.390.000 تومان + 2390 یورو
جاذبه های سفر: 

تور سوئیس ، قیمت تور سوئیس ، تور سوئیس زمستان ۹۶، سوئیس نوروز97 ، قیمت تور سوئیس ، تور لوکس سوییس

در تور سوئیس همراه شما خواهیم بود در بازدید از مکانهایی چون دریاچه لمان ، زوریخ ، کوهستان پیلاتس ، دریاچه ثون ، بالنبرگ ، موزه ملی سوییس

تور-سوئیس-amordadtour.com
اطلاعات تور
طبقه بندی: 
درجه سختی: 
1
زمان بندی و جزییات
محل حرکت: 
فرودگاه امام خمینی
وسیله نقلیه: 
هواپیما
برنامه سفر: 

تور سوئیس زمستان و پاییز   96 با پرواز ترکیش

 

3 شب ژنو، 2 شب اینترلاکن، 3 شب زوریخ

 

 

گشت ها:

(روز دوم): گشت شهری ژنو

(روز سوم): گشت شهری برن (در مسیر ژنو-اینترلاکن)

(روز پنجم): گشت شهری اینترلاکن

(روز ششم): گشت شهری لوسرن (در مسیر اینترلاکن-زوریخ)

(روز هفتم): گشت شهری زوریخ

پذیرایی و خدمات: 

تور سوئیس پاییز 97  با پرواز ترکیش 11 روزه سوئیس

 

2 شب لوسرن+ 2 شب زوریخ+ 3 شب مونیخ+ 3 شب وین

 

تاریخ حرکت 7 دیماه 1396

 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر

 اتاق یک تخته هر نفر

کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت

4*

2.390.000 تومان

+

2390 یورو

2.390.000 تومان

+

3390 یورو

2.190.000 تومان

+

2090 یورو

2.190.000 تومان

+

890 یورو

 


تور سوئیس پاییز 97  با پرواز ترکیش 8 روزه سوئیس

 

7 شب زوریخ+ لوسرن

 

تاریخ حرکت 8 و21 دیماه 1396

 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر

 اتاق یک تخته هر نفر

کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت

4*

2.390.000 تومان

+

2390 یورو

2.390.000 تومان

+

3390 یورو

2.190.000 تومان

+

2090 یورو

2.190.000 تومان

+

890 یورو

 

تور سوئیس نوروز 97  با پرواز ترکیش 9 روزه دور سوئیس

 

3 شب ژنو، 2 شب اینترلاکن، 3 شب زوریخ

 

تاریخ حرکت 25 و 28 اسفند   1396

 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر

 اتاق یک تخته هر نفر

کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال

4*

3.790.000 تومان

+

2290 یورو

3.790.000 تومان

+

3390 یورو

3.490.000 تومان

+

1590 یورو

3.590.000 تومان

+

890 یورو

990.000 تومان

 

برنامه پروازی :

TK 875     IKA     IST      03:25    06:15 

TK 1917    IST     GVA    09:15    10:30

  TK 1914    ZRH    IST    14:40    18:35

TK 874      IST      IKA       20:50     01:30+1

 

 


تور سوئیس نوروز 97   با پرواز ترکیش ترکیبی سوئیس آلمان 9 روزه 

 

4 شب زوریخ + 4 شب برلین 

 

تاریخ حرکت  28 اسفند 1396 

 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 2190 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 3290 یورو

3/490/000 تومان 

با 1490 یورو 

3/490/000 تومان 

با 890 یورو 

990/000 تومان 
 

 

برنامه پرواز :

TK  875  19MAR  IKA  IST  03:25  06:15

TK 1907  19MAR  IST  ZRH  09:05  10:10

TK 1726  27MAR  TXL  IST  14:45  18:40

TK 874  27MAR  IST  IKA  20:50  01:30+1

 

 

 

 

 

 

 

 

تور سوئیس نوروز 1397  با پرواز ترکیش ترکیبی سوئیس،آلمان 14 روزه   

 

3 شب ژنو +2 شب اینترلاکن +3شب زوریخ +2 شب مونیخ +3 شب فرانکفورت 

 

تاریخ حرکت 25 اسفند  1396

 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 3190 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 4990 یورو

3/490/000 تومان 

با 2390یورو 

3/490/000 تومان 

با 1390 یورو 

990/000 تومان 
 

 

برنامه پروازی:

TK 875     16MAR   IKA  IST  3:25  06:15

TK 1917  16MAR   IST  GVA  09:15  10:30

TK 1592   29MAR   FRA  IST  19:15  23:20

TK 874    30MAR   IST  IKA  01:20  05:55

 

 


 

تور سوئیس نوروز 97 با پرواز ترکیش ترکیبی سوئیس ایتالیا 8 روزه 

 

4 شب  زوریخ + 3 شب رم 

 

تاریخ حرکت 26 و 28 اسفند 96 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 1990 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 2990 یورو

3/490/000 تومان 

با 1390 یورو 

3/490/000 تومان 

با 790 یورو 

790/000 تومان 
 

 

برنامه پرواز :

 

 

 

 

 

 

 

تور سوئیس نوروز 97  با پرواز ترکیش ترکیبی سوئیس ،ایتالیا 14 روزه 

 

3 شب ژنو +2 شب اینترلاکن +3 شب زوریخ +3 شب میلان +2 شب ونیز

 

تاریخ حرکت 28 اسفند 96  

 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 3190 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 4490 یورو

3/490/000 تومان 

با 2390 یورو 

3/490/000 تومان 

با 1390 یورو 

990/000 تومان 
 

 

برنامه پروازی:

TK 875  30AUG  IKA  IST  03:00  04:55

TK 1917  30AUG  IST  GVA  08:10  10:25

TK 1872  12SEP  VCE  IST  14:15  17:40

TK 874  12SEP  IST  IKA  20:50  01:30+1

 


 

تور سوئیس تابستان 96 با پرواز ترکیش  ترکیبی سوئیس،آلمان ،فرانسه ،هلند 15 روزه

 

 

4شب زوریخ +3 شب فرانکفورت +4 شب پاریس + 3 شب آمستردام 

 

تاریخ حرکت 29 اسفند  1396 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 3290 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 4990 یورو

2/590/000 تومان 

با 2890 یورو 

2/590/000 تومان 

با 1390 یورو 

790/000 تومان 

 

برنامه پروازی :

TK 875 20MAR  IKA  IST  03:25  06:15

TK 1907  20MAR  IST  ZRH  19:05  10:10

TK 1958  03APR  AMS  IST  14:35  18:55

TK 874  03APR  IST  IKA  20:50  01:30+1

 

 

 

 


 

تور سوئیس نوروز 1397 با پرواز ترکیش ترکیبی سوئیس،فرانسه،بلژیک،هلند 14روزه 

 

 

4 شب ژنو +4 شب پاریس+2شب بروکسل+3شب آمستردام 

 

تاریخ حرکت  29 اسفند  1396 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 2890 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 4290 یورو

3/390/000 تومان 

با 2190 یورو 

3/390/000 تومان 

با 1390 یورو 

990/000 تومان 

 

 

 

برنامه پروازی :

TK 875  20MAR  IKA  IST  03:25   06:15

TK 1917  20MAR  IST GVA  09:15  10:30

TK 1958 02APR  AMS IST  14:35  18:55

TK 874 02APR  IST  IKA  20:50  01:30+1

 


تور سوئیس نوروز 1397  سوئیس و آلمان پرواز ترکیش 

 

4 شب زوریخ 4 شب برلین 

 

تاریخ حرکت  28 اسفند 1396 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 2190 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 3290 یورو

3/490/000 تومان 

با 1490 یورو 

3/490/000 تومان 

با 890 یورو 

990/000 تومان 
 

برنامه پرواز :

TK 875      19MAR  IKA  IST  03:25  06:15

TK 1907    19MAR  IST  ZRH  09:05  10:10 

TK 1726      27MAR  TXL  IST  14:45  18:40

TK 874        27MAR   IST  IKA  20:50  01:30+1

 

 

 

 

تور سوئیس نوروز 97  با پرواز ترکیش ترکیبی سوئیس و اسپانیا 9 روزه 

 

4 شب زوریخ +4 شب بارسلون 

 

تارییخهای حرکت : 25 اسفند 96 و 1 فروردین 97 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 2190 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 3290 یورو

3/490/000 تومان 

با 1490 یورو 

3/490/000 تومان 

با 890 یورو 

990/000 تومان 
 

 

برنامه پرواز :

TK 875  IKA  IST  03:25  06:15

TK 1907  IST  ZRH 09:05  10:10

TK 1856  BCN  IST  18:55  23:20

TK 878  IST  IKA   01:20  05:55

 

 

تور سوئیس نوروز 97 با پرواز ترکیش ترکیبی  سوئیس و فرانسه  9 روزه 

 

4 شب  زوریخ  +4 شب پاریس 

 

تاریخ حرکت 27 اسفند 96  

 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 2190 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 3290 یورو

3/490/000 تومان 

با 1490 یورو 

3/490/000 تومان 

با 890 یورو 

990/000 تومان 
 

 

برنامه پرواز :

TK875  18MAR IKA  IST  03:25  06:15

TK1907 18MAR  IST  ZRH  09:05  10:10

TK 1826  26MAR  CDG  IST  16:20  20:50

TK 872  26MAR  IST  IKA  23:35  04:00+1

 

قیمت های پکیج ها متغیر بوده، برای اطلاع دقیق با کانترهای مربوطه تماس حاصل بفرمائید.

 

خدمات تور سوئیس: بلیط رفت و برگشت با پرواز ترکیش، ترانسفرهای فرودگاهی و زمینی، اقامت در هتل های 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه، تور لیدر فارسی زبان، گشت های شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی طبق برنامه تور.
 

اطلاعات مقصد: 

کشور سوئیس:

 

کنفدراسيون سوئيس يکي از کشورهاي اروپاي غربي است که شهرت جهانيش را مديون امنيت، ساعت و بانک‌هاي مشهورش است. سوئيس با کشورهاي آلمان، فرانسه، ايتاليا، اتريش و ليختن‌اشتاين همسايه است. بر اساس آمارهاي بانک جهاني در سال 2007 ميلادي سوئيس پنجمين کشور ثروتمند جهان است. کش.ر سوئیس از سال 1815 در هيچ جنگي شرکت نکرد و در طول هر دو جنگ جهاني بي‌طرف بود. سوئيس مقر بسياري از سازمان‌ها و ارگان‌هاي بين‌المللي مانند صليب سرخ، سازمان تجارت جهاني و يکي از دو دفتر اروپايي سازمان ملل متحد است. سوئيس کشور کوچکي است که نيمه جنوبي آن را کوه‌هاي آلپ اشغال کرده‌اند. وجود اين کوه‌ها و برف فراوان در زمستان‌هاي آن سبب شده پيست‌هاي اسکي سوئيس مشهور باشد.پايتخت سوئيس شهر برن ميباشد. سوئيس کشوري سرسبز و حاصلخيز با جاذبه هاي طبيعي بينظير و کوهستان هاي خيره کننده و درياچه هاي زيباست. علاوه بر جذابيت هاي سوئيس که آن را تبديل به مقصد اصلي گردشگري اروپا کرده، سوئیس به عنوان کشوري که پنير و شکلاتهاي خوب، مناظر دل انگيز و شبکه حمل و نقل عمومي عالي دارد، معروف است.

برن پايتخت و چهارمين شهر پر جمعيت سوئيس است. زبان رسمي برن، آلماني است، اما زبان گفتاري اصلي گويش آلمانيک (آلماني با لهجه سوئيسي) ميباشد. در سال 1983، شهر قديمي و تاريخي برن به عنوان ميراث جهاني يونسکو به ثبت رسيد و از نظر کيفيت زندگي در رده ده شهر برتر جهان قرار گرفته است. برن علاوه بر اينکه پايتخت سوئيس است، يکي از معروفترين و شناخته شده ترين مقاصد گردشگري محسوب ميشود. اگر ميخواهيد به جايي برويد که مناظر دلفريب و جاذبه هاي سحر انگيز داشته باشد، به برن سفر کنيد.

 

گردشگری در سوئیس:

 

سفر به سوئیس بدون شک و قطعا یکی از به یاد‌ماندنی‌ترین و شیرین ترین تجربیات زندگی شما در طول عمرتان و در سفر خواهد بود. سوئیس که به خاطر زیبایی‌ها و جذابیت های نفس‌گیر و بی نظیر، و محیط آرامش بخشش در جهان شهرت دارد به داشتن چشم‌انداز‌های زیبا و کم نظیرهمانند کوه‌های سر‌به‌ فلک کشیده و دریاچه‌ها و رودخانه‌های فوق‌العاده می‌بالد. اما این تمام آن چیزی نیست که در تور سوئیس انتظار شما را می‌کشد. گردشگران و توریست های زیادی از سراسر این کره‌ی خاکی برای دیدن زیبایی‌های طبیعی و سایر جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیر و تکرار نشدنی سوئیس  این کشور زیبا و محبوب سفر می‌کنند. برخی از جاذبه های دیدنی سوئیس عبارتند از: کوه پیلاتوس، فواره ژنو، شهر گریندلوالد، آبشار راین، پل چپل، قلعه چیلون و ... .

 

مدارک مورد نیاز: 

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه­ های قبلی.

               الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.  ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

2) 6 قطعه عکس 4.5*3.5 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید.

3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک.

   الف) حساب های جاری: کارکرد سه ماه اخیر.

   ب) سپرده­ های بانکی.      

           * ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر بین ­الملل قابل قبول می­باشد.

           * باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ريال باشد.

5) اصل و ترجمه سند مالکیت.

6) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

   الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی.

   ب) وکلا: پروانه وکالت.

   ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه.          

   د) بازنشسته­ ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

   ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.

   و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس.

   ز) دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامة اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).

            * جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت­نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می­باشد.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانم های متأهل که تنها سفر می­کنند، رضایت­نامه محضری الزامی است.

8) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم ­های خانه ­دار.

            * حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می­باشد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می­ماند.

* چک رمزدار یا ضمانت­نامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت­ های بیشتر متعاقبا­ً اعلام می­گردد. 

* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگۀ A4 و در یک نسخه ارائه شود.

شرایط و مقررات مهم: 

۱. در صورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه 10٪ مبلغ ریالی تور و هزینه های مربوط به ترجمه ازمبالغ پرداختی کسر و مابقی مسترد می گردد.

۲. پرداخت ۶۰٪ علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست.در غیر اینصورت درخواست تائید نخواهد شد.

۳. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد و این شرکت هیچ مسئولیتی در قبال نخواهد داشت.

۴. مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده جهت انگشت نگاری در سفارت مربوطه حضور داشته باشند.

۵. اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگشت از سفر نزد شرکت آرند گشت مرداد باقی می ماند.

۶. ارائه ضمانت بازگشت از سفر به مبلغ حداقل 500.000.000 ریال برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار ضروری اسنت که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

 

شما می توانید هزینه های خود را به یکی از حسابهای زیر واریز نمایید:

 

نام بانک شماره کارت شماره حساب صاحب حساب

پارسیان

6221061080027685 83000002495001 آرند گشت امرداد
ملت 6104337924947482 5228684736 احسان کرمی

 

همسفران گرامی قبل از ثبت نام حتما با کارشناسان ما هماهنگ کنید.

برای تنظیم قرارداد سفر خود و همراهانتان به آدرس دفتر مراجعه کرده و یا از طریق فضای مجازی نسخه قرارداد خود را امضا کرده و دریافت نمایید.

جهت رزرو هر برنامه ای باید پنجاه درصد مبلغ کل هزینه را به حساب های بالا واریز کرده و  به کارشناسان ما اطلاع دهید. هر رزرو فقط همان روز واریزی معتبر میباشد.

اولویت ثبت نام با همسفرانیست که زودتر ثبت نام خود را قطعی کنند.

حتما پس از پرداخت هزینه چهارعدد آخر کارت خود را به کارشناسان  مربوطه خود اعلام نمایید.

بخش منشور آرند گشت اَمُرداد را حتما مطالعه فرمایید.