تور-ونیز ایتالیا-amordadtour.com
تور-ونیز ایتالیا-amordadtour.com
تور-ونیز ایتالیا-amordadtour.com
تور-ونیز ایتالیا-amordadtour.com
تور-ونیز ایتالیا-amordadtour.com
تور-ونیز ایتالیا-amordadtour.com
تور-ونیز ایتالیا-amordadtour.com
قیمت: 
از 2.990.000 تومان + 1990 یورو
جاذبه های سفر: 

تور ایتالیا، تور ایتالیا زمستان ، تورایتالیا زمستان۹۶، تور ایتالیا نوروز 97 ،تور ترکیبی ایتالیا نوروز 97 ،تورهای ترکیبی ایتالیا زمستان 96 ، تور ایتالیا ارزان ، تورایتالیا ونیز ، تور ایتالیا لوکس، تورلوکس ایتالیا، تورایتالیا ارزان، تور ونیز ارزان، تور رم ونیز فلورانس ، 

در تور ونیز ایتالیا با ما همراه باشید در بازدید ازمکانهایی چون رم ، ونیز ، میلان ، فلورانس و ....

تور-ونیز ایتالیا-amordadtour.com
اطلاعات تور
طبقه بندی: 
درجه سختی: 
1
زمان بندی و جزییات
محل رسیدن: 
ونیز
محل حرکت: 
فرودگاه امام خمینی
وسیله نقلیه: 
هواپیما
پذیرایی و خدمات: 

 

تور ایتالیا نوروز 97 با پرواز آلیتالیا 8 روزه 

 

 

2 شب ونیز +2 شب فلورانس +3 شب رم 

 

 

تاریخ حرکت 29 اسفند 1396 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/990/000 تومان

با 2390 یورو  

 3/990/000 تومان 

با 3390 یورو

3/590/000 تومان 

با 1790 یورو 

3/590/000 تومان 

با 990 یورو 

990/000 تومان 
 

برنامه پرواز :

 AZ 757   20MAR  IKA  FCO  04:10  06:55

AZ 1463  20MAR FCO  VCE 10:10  11:15

AZ 764   27MAR  FCO  IKA  21:25  04:45+1

 

 


 

تور ایتالیا نوروز97 با پرواز آلیتالیا ترکیبی ایتالیا ،اسپانیا،فرانسه 13 روزه 

 

 

3 شب رم + 2 شب ونیز +4 شب پاریس + 3 شب بارسلون

 

تاریخ رفت 27 اسفند 1396  

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/990/000 تومان

با 3390 یورو  

 3/990/000 تومان 

با 4590 یورو

3/490/000 تومان 

با 2490 یورو 

3/490/000 تومان 

با 990 یورو 

990/000 تومان 
 

 

 

برنامه پرواز:

AZ 757 18MAR  IKA  FCO  04:10  06:55

AZ 079 30MAR BCN  FCO  18:25  20:10

1+AZ 764 30MAR  FCO  IK O 21:25  04:45

 


 

تور ایتالیا زمستان 96 با پرواز ماهان  ترکیبی اسپانیا ایتالیا فرانسه 12 روزه 

 

4 شب بارسلون +3 شب رم +4 شب پاریس 

 

تاریخ حرکت 27 اسفند 1396

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/990/000 تومان

با 2990 یورو  

 2/990/000 تومان 

با 4190 یورو

2/590/000 تومان 

با 2190 یورو 

2/590/000 تومان 

با 890 یورو 

990/000 تومان 
 

 

برنامه پرواز :

W5 136  18MAR  IKA  BCN  06:50  10:30

W5 107  29MAR  CDG  IKA  11:50  19:40

 

 


 

تور ایتالیا زمستان 1396 با پرواز ترکیش  ترکیبی ایتالیا و اسپانیا 8 روزه 

 

 

4 شب بارسلون +3 شب رم 

 

تاریخ حرکت 2 فروردین 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 2190 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 3090 یورو

3/490/000 تومان 

با 1490 یورو 

3/490/000 تومان 

با 790 یورو 

890/000 تومان 
 

برنامه پرواز :

TK  875   22MAR  IKA   IST   04:25  06:15

TK  1853 22MAR  IST   BCN   08:50  10:30

TK 1966  29MAR  FCO  IST  15:25  19:05

TK 874  28MAR  IST  IKA  20:50  01:30+1

 


 

تور ایتالیا زمستان 96 با پرواز آلیتالیا ترکیبی ایتالیا ، اسپانیا  10 روزه 

 

 

 3 شب رم +2شب ونیز +4 شب بارسلون 

 

تاریخ حرکت 26 اسفند 1396 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/990/000 تومان

با 2390 یورو  

 3/990/000 تومان 

با 3690 یورو

3/490/000 تومان 

با 1690 یورو 

3/490/000 تومان 

با 890 یورو 

990/000 تومان 
 

 

برنامه پروازی: 

 

AZ 757  17MAR  IKA  FCO  04:10  06:55

AZ 079  26MAR  BCN  FCO  18:25  20:10

AZ 764  26MAR  FCO  IKA  21:25  04:45+1


 

تور ایتالیا زمستان 96 با پرواز آلیتالیا ترکیبی ایتالیا ،اسپانیا 12 روزه 

 

2 شب ونیز +2 شب فلورانس +3 شب رم + 4 شب بارسلون 

 

تاریخ حرکت : 29 اسفند 1396 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/990/000 تومان

با 2990 یورو  

 3/990/000 تومان 

با 4290 یورو

3/590/000 تومان 

با 2290 یورو 

3/590/000 تومان 

با 1290 یورو 

990/000 تومان 
 

 

برنامه پرواز :

AZ 757  20MAR  IKA  FCO  04:10  06:55

AZ 1463  20MAR  FCO  VCE  10:10  11:15

AZ 079  31MAR  BCN  FCO  18:25  20:10

AZ 764  31MAR  FCO  IKA  21:25  04:45+1

 

 


 

تور ایتالیا زمستان 96 با پرواز ترکیش ترکیبی ایتالیا ،فرانسه 11 روزه 

 

3 شب رم +2 ونیز شب + 5 شب پاریس 

 

تاریخ حرکت 28 اسفند 1396

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 2790 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 3990 یورو

3/490/000 تومان 

با 2390 یورو 

3/490/000 تومان 

با 990 یورو 

690/000 تومان 
 

 

برنامه پروازی: 

 

TK 875   IKA   IST     03:00    04:55

TK 1821  IST   CDG   06:55   09:35

TK 1866  FCO  IST    15:25    19:05

TK 874    IST   IKA    20:50    01:30+1

 

 


 

تور ایتالیا نوروز 97 با پرواز ترکیش ترکیبی ایتالیا و سوئیس  8 روزه

 

4 شب زوریخ +3 شب رم 

 

تاریخ حرکت 26 و 28 اسفند 1396 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 1990 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 2990 یورو

3/490/000 تومان 

با 1390یورو 

3/490/000 تومان 

با 790 یورو 

790/000 تومان 
 

 

برنامه پرواز :

TK   875    IKA      IST    03:25     06:15

TK   1905   IST     ZRH    09:05   10:10

TK   1866   FCO   IST      15:25   19:05

TK    875    IST    IKA      20:50    01:30+1

 


 

تور ایتالیا نوروز 97  با پرواز ترکیش ترکیبی ایتالیا ، سوئیس 14 روزه 

 

 

3 شب ژنو +2 شب اینترلاکن +3 شب زوریخ +3 شب میلان +2 شب ونیز 

 

تاریخ حرکت  28 اسفند  1396

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 3190 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 4490 یورو

3/490/000 تومان 

با 2390 یورو 

3/490/000 تومان 

با 1390 یورو 

990/000 تومان 
 

 

برنامه پروازی :

TK 875    19MAR  IKA   IST  03:25    06:15

TK 1917  19MAR  IST   GVA  09:15  10:30

TK 1870  01APR  VCE  IST   20:25   23:55

TK 878    02APR  IST    IKA   01:20   05:55

 


 

تور ایتالیا نوروز 97 با پرواز ترکیش  ترکیبی  ایتالیا ،اسپانیا و هلند 11 روزه 

 

4 شب بارسلون +3 شب رم +3 شب آمستردام 

 

تاریخ حرکت 2 فروردین 1397 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 2690 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 3990 یورو

3/490/000 تومان 

با 1990 یورو 

3/490/000 تومان 

با 1290 یورو 

990/000 تومان 
 

 

برنامه پرواز :

TK 875   22MAR  IKA     IST     04:25   06:15

TK 1853 01APR   IST     BCN   08:50   10:30

TK 1958 01APR   AMS   IST    14:35    18:55

TK 874   01APR   IST     IKA     20:50    01:30+1

 

قیمت های پکیج ها متغیر بوده، برای اطلاع دقیق با کانترهای مربوطه تماس حاصل بفرمائید.

 

 

اطلاعات مقصد: 

کشور ایتالیا:

 

کشور ايتاليا در جنوب قاره زیبای اروپا واقع شده وعلاوه بر شبه‌ جزيره ايتاليا، شامل دو جزيره بزرگ درياي مديترانه، سيسيل و سارديني نیز می باشد. ايتاليا از شمال با کشورهاي فرانسه، سوئيس، اتريش و اسلواني هم‌ مرز است. همچنین ايتاليا در درون خود هم دو ايالت مستقل را جاي داده است: «واتيکان و سن‌ مارينو». آب و هواي کشور ایتالیا در تور ايتاليا در شمال به دليل وجود کوه‌هاي آلپ، سرد و در جنوب خشک و گرم است. بلندترين نقطه آن کوه مونته بيانکو است. اين کشور خاستگاه هنر و فرهنگ بسياري از کشورهاي اروپايي است و مهد دوره رنسانس در اروپا می باشد. پايتخت کشور ايتاليا در تور ایتالیا، شهر رم، مرکز تمدن دنياي غرب و مذهب کاتوليک در جهان است. در حال حاضر ايتاليا يکي از کشورهاي توسعه يافته است که هفتمين توليد ناخالص داخلي در دنيا را دارد. همچنين کشور ايتاليا عضو سازمان ملل‌ متحد، گروه G8 و اتحاديه اروپا است. ايتاليا در سال 2007 ميلادي به عنوان عضو غير دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد پذيرفته شد. ايتاليا تاريخ غني دارد که نه تنها پشتوانه فرهنگي و هنري مردم اين کشور است بلکه به دليل وجود موزه‌ها و بناهاي تاريخي فراوان گردشگران زيادي از سراسر جهان به اين کشور وارد مي‌شوند. اولين هتل اجتماعي در ميلان ايتاليا احداث شد بر اساس محاسبه‌اي که يونسکو انجام داده، بيش از نيمي از ميراث فرهنگي جهان در کشور ايتاليا واقع شده است که در تور ایتالیا از آنها بازدید خواهیم داشت. کشوري کوچک که مساحتش تنها 25 درصد از کل خشکي‌هاي جهان است. رم، فلورانس و ونيز از جمله مقصدهايي هستند که برنامه هر بازديد کننده‌اي از شبه جزيره ايتاليا را تشکيل مي‌دهند. در کنار اين شهرهاي بزرگ و معروف، ميراث فرهنگي پنهاني هم در شهرهايي با تاريخ هزار ساله وجود دارند که البته در مسير اصلي بازديدها قرار ندارند و عليرغم اينکه کمتر شناخته شده‌اند، اما به همان اندازه شهرهاي هنري ايتاليا داراي جذابيت هستند.

 

گردشگری در ایتالیا:

 

رم، ونـیـــز، میـــــــــلان، فلــورانس وناپل از مهمترین شهرهای گردشگری در کشور ایتالیا هستند.

رم، اولین مقصد توریست‌ها در تور ایتالیا و قاره اروپا، شهر باستانی امپراطوری روم، شهر مجسمه‌ها و شهر کلیساها می باشد. شهر میکل‌ آنژ و داوینچی. دیدار از شهر زیبای رم، دیدار از بزرگ‌ترین موزه‌ی بی سقف دنیا است.

شهر رم را در دنیا با تاریخ و فرهنگ هزارساله‌اش، فرهنگ ایتالیاییش، مردمان خونگرم و مهربان و با محبتش، پیتزا و پاستا، بستنی‌ و دست‌فروش‌ها و کلیساهای بزرگ و دیدنی اش می‌شناسند. حضور پر تعداد و دائمی توریست‌ها و گردشگران از سراسر جهان و بناهای تمدن کهن، به این شهر در دنیا لقب شهر ابدی داده‌اند. شهر رم ایتالیا در تور ایتالیا زیبا، زنده و پر از طراوت و تودرتوو هیجان انگیز می باشد. و به دلیل آب و هوای خوبی که دارد، در هر فصلی از سال پر از گردشگر و بازدید کننده از نقاط مختلف و از همه ی کشورها است.

مرکز تاریخی شهر رم ایتالیا جزوه میراث جهانی یونسکو می باشد. هنگام قدم زدن و گشت و گذار و تفریح در کوچه و خیابان‌های شهر در تور ایتالیا و در شهر رم حتما به اطرافتان توجه کنید و نوک ساختمان‌ها و بالای کلیساها را با اشتیاق نظاره گر باشید. همه جا پر است از مجسمه‌های زیبا، عجیب، و ظریف و پر از قصه‌ی میکل آنژ، داوینچی، برنینی، آلگاردی و دیگر هنرمندان مشهور و با ذوق ایتالیایی. شاید در هیچ شهری در دنیا نتوان این حجم از مجسمه‌ها و آثار هنری زیبا و شگفت انگیز که یک‌ جا در رم وجود دارد را یافت. حضور آثار هنری و تاریخی و زیبا در همه جای شهر حال و هوای دیگری را برای لذت بردن گردشگر در شهر رم ایجاد می کند. رم شهر مد و لباس است. هر اسم ایتالیایی پتانسیل و توانایی این را دارد که یک مارک معروف و مطرح در دنیای مد و لباس باشد! فروشگاه‌ها و مراکز مارک‌های ایتالیایی همچون بولگاری، ورساچی و گوچی در اطراف میدان اسپانیا، چشم‌نواز و جذب کننده هستند. چرم‌های ایتالیایی از مرغوب‌ترین چرم‌های دنیا محسوب می شوند و خرید کیف و کفش از رم بسیار وسوسه کننده است. با این حال شهر رم برای خرید شهر بسیار گران و لوکسی است.

برخی از دیدنی های شهر رم عبارتند از: کلوسئوم، واتیکان، کلیسای کوچک سیسین ، میدان سن پیترو و موزه واتیکان، پانتئون، پله‌های اسپانیایی، میدان اسپانیا، فواره تروی، میدان ناوونا و آبشار چهار رودخانه، فروم رومی، قصر سنت آنجلو، میدان ونیزی، گالری برگز، موزه کاپیتولینه، پالاتینه و موزه پالاتینو، بازیلیکای کوسما و دامیانوی مقدس، بازارهای ترایانو، کلیسای ماریای مقدس در اراکوئلی، پلکان مقدس، میدان امانوئل دوم (پایه گذار ایتالیای جدید)، کلیسای سن کلمنته.

ونیز شهری روی آب در شمال ایتالیا ور در تور ایتالیا و درمیان دریای آدریاتیک قرار گرفته است، که به شهر کانال‌های آبی، شهر رؤیاها، شهر بالماسکه معروف است ونیز را در دنیا با کانال‌های آبی و آبراه‌هایش می‌شناسند. خیلی از قسمت‌های شهر ونیز واقعاً در آب غوطه‌ورند و درِب بسیاری از خانه‌ها رو به قایق‌های پارک شده در کنار دیوارهای فرورفته  در آب باز می‌شوند و منظره ای بی نظیر و زیبا را به وجود آورده اند. این شهر، خیابان، بزرگراه و ماشین ندارد. در کانال‌های اصلی شهر قایق‌های مسافربری بزرگ همانند مترو و اتوبوس‌های شهری، ایستگاه به ایستگاه مسافران را جابجا می‌کنند. ونیز را در دنیا با قایق‌های مخصوص و سنتی‌اش و مردمی که همواره با قایق های کوچک و بزرگ در حال رفت و آمد هستد، نیز می‌شناسند. نام این قایق‌ها گوندولاست و از مراسم عروسی گرفته تا سوگواری از آن‌ها استفاده می‌کنند. این قایق‌ها با وجود ظرفیت محدود و کرایه‌ بالایشان، برای زیر پا گذاشتن آبراه‌های ریز و درشت شهر، مورد علاقه‌ گردشگران و توریست ها در تور ایتالیا می باشد. ونیز تنها شهر اروپایی بدون اتومبیل، شهری با کوچه پس‌کوچه‌های باریک و تودرتو و تمیز می باشد. ونیز شهر جشنواره‌ها و کارناوال‌ها نیز هست. برای مثال جشنواره‌ فیلم ونیز در اواخر اگوست، هر سال یکی از اتفاقات مهم دنیای فیلم و هنر است. کارناوال مشهور ونیز هم که در ماه فوریه در تمام شهر برپاست، از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین کارناوال‌های جهان است. این کارناوال به کارناوال ماسک‌ها نیز مشهور می باشد. به‌غیر از ماسک‌ها، کریستال‌های ونیزی هم شهرت فراوان دارند و طرز ساخت‌شان دیدنی ‌است. این کریستال‌ها را هنوز با روش سنتی در جزیره‌های اطراف ونیز می‌سازند: آنها ظریف وخارق العاده و قیمت‌ بالائی دارند.

 

مدارک مورد نیاز: 

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه.

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه­ های قبلی. ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد.

   الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

2) 6 قطعه عکس 4*3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملاً از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاملاً مشخص باشد، حداکثر برای 6 ماه اخیر (عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد.)

3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی  ( ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4  باشد.)

   الف) حساب های جاری: کارکرد سه  ماه اخیر به زبان انگلیسی

  ب) سپرده ­های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود

* ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک  

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000ريال باشد

 5) اصل و ترجمه سند مالکیت.

6) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

   الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

   ب) وکلا: پروانه وکالت.

   ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و سابقه تامین اجتماعی با مهر سازمان

   د) بازنشسته­ ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

   ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

   و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات.

   ی) معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

   ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل  و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل )

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت­نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می­باشد.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین  سفر می کنند رضایت­نامه محضری الزامی است.(رضایتنامه محضری علاوه بر ترجمه نیاز به تائید دادگستری و امور خارجه دارد.)

8)  اصل و ترجمه مدارک شغلی  و مالی همسر برای خانم ­های خانه ­دار.

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می­باشد

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

* چک رمزدار یا ضمانت­نامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت­ های بیشتر متعاقبا­ً اعلام می­گردد.

* کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4 دارند.  

لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد.

شرایط و مقررات مهم: 

۱. در صورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه 10٪ مبلغ ریالی تور و هزینه های مربوط به ترجمه ازمبالغ پرداختی کسر و مابقی مسترد می گردد.

۲. پرداخت ۶۰٪ علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست.در غیر اینصورت درخواست تائید نخواهد شد.

۳. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد و این شرکت هیچ مسئولیتی در قبال نخواهد داشت.

۴. مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده جهت انگشت نگاری در سفارت مربوطه حضور داشته باشند.

۵. اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگشت از سفر نزد شرکت آرند گشت مرداد باقی می ماند.

۶. ارائه ضمانت بازگشت از سفر به مبلغ حداقل 500.000.000 ریال برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار ضروری اسنت که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

 

شما می توانید هزینه های خود را به یکی از حسابهای زیر واریز نمایید:

 

نام بانک شماره کارت شماره حساب صاحب حساب

پارسیان

6221061080027685 83000002495001 آرند گشت امرداد
ملت 6104337924947482 5228684736 احسان کرمی

 

همسفران گرامی قبل از ثبت نام حتما با کارشناسان ما هماهنگ کنید.

برای تنظیم قرارداد سفر خود و همراهانتان به آدرس دفتر مراجعه کرده و یا از طریق فضای مجازی نسخه قرارداد خود را امضا کرده و دریافت نمایید.

جهت رزرو هر برنامه ای باید 60 درصد مبلغ کل هزینه را به حساب های بالا واریز کرده و  به کارشناسان ما اطلاع دهید. هر رزرو فقط همان روز واریزی معتبر میباشد.

اولویت ثبت نام با همسفرانیست که زودتر ثبت نام خود را قطعی کنند.

حتما پس از پرداخت هزینه چهارعدد آخر کارت خود را به کارشناسان  مربوطه خود اعلام نمایید.

بخش منشور آرند گشت اَمُرداد را حتما مطالعه فرمایید.