تور-فرانسه-amordadtour.com
تور-فرانسه-amordadtour.com
تور-فرانسه-amordadtour.com
تور-فرانسه-amordadtour.com
تور-فرانسه-amordadtour.com
تور-فرانسه-amordadtour.com
تور-فرانسه-amordadtour.com
قیمت: 
8.990.000 تومان
جاذبه های سفر: 

تور فرانسه، تور فرانسه، تور فرانسه هفتگی،  تور فرانسه ارزان، تور فرانسه تابستان ۹۶ ، تور فرانسه قیمت ، تور فرانسه لوکس ، تور فرانسه نرخ ویژه

تور فرانسه میتواند همراه با بازدید از مکانهایی چون برج ایفل فرانسه ، موزه لوور فرانسه ، کلیسای نوتردام فرانسه ، قلب مقدس فرانسه ، شانزه لیزه پاریس ، طاق پیروزی فرانسه ، کاخ ورسای فرانسه و ... باشد.

تور-فرانسه-amordadtour.com
اطلاعات تور
طبقه بندی: 
درجه سختی: 
1
زمان بندی و جزییات
محل رسیدن: 
پاریس
محل حرکت: 
فرودگاه امام خمینی
زمان حرکت: 

متغیر

وسیله نقلیه: 
هواپیما
پذیرایی و خدمات: 

 

تور فرانسه پاییز و زمستان   96  با پرواز ایران ایر 

 

از آبان ماه  جمعه هر هفته 

 

7 شب پاریس

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
5* 6990000 9590000 5990000 2290000 490000

 

برنامه پرواز : 

IR 733     IKA  ORY   07:10    10:55

IR 732     ORY  IKA  12:55    20:40

 

 


 

تورفرانسه پاییز   96 با پروازآلیتالیا   ترکیبی  فرانسه ، ایتالیا  12 روزه 

 

 2شب ونیز +2 شب فلورانس + 3 شب رم +4 شب پاریس  

 

 تاریخ های حرکت 27 مهر 1396

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/390/000 تومان 

با 2790 یورو 

2/390/000 تومان 

با 3790 یورو 

2/190/000 تومان

با 2390 یورو 

2/190/000 تومان 

با 990 یورو 

690/000
 

 

برنامه پرواز :

TK 875  IKA  IST  03:00  04:55

TK 1821  IST  CDG  06:55  09:35

TK 1866  FCO  IST  15:25  19:05

TK 874  IST  IKA  20:50  01:30+1

 

 


 

 

تور فرانسه تابستان  96 با پرواز ماهان  ترکیبی فرانسه ، اسپانیا 11 روزه

 

3 شب بارسلون +2 شب مادرید + 4 شب پاریس 

 

تاریخ حرکت 25 آبان  1396

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/990/000 تومان

با 2090 یورو  

 1/990/000 تومان 

با 2990 یورو

1/790/000 تومان 

با 1990 یورو 

2/590/000 تومان 

با 890 یورو 

490/000 تومان 
 

 

برنامه پرواز :

W5 136  16 NOV    IKA  CDG  06:50  10:30

W5 107  10 NOV   BCN  IKA  11:50  19:45

 

 


 

تور فرانسه پاییز 96  با پرواز ایران ایر ترکیبی  فرانسه ، ایتالیا 9 روزه 

 

4 شب رم + 4 شب پاریس  

 

تاریخ حرکت 25  آبان 96 

 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/990/000 تومان

با 1790 یورو  

 2/990/000 تومان 

با 2990 یورو

2/590/000 تومان 

با 1490 یورو 

2/590/000 تومان 

با 890 یورو 

490/000 تومان 
 

 

 

برنامه پرواز : 

 

AZ  757  10 NOV  IKA  FGO  06:20  09:05

AZ  324  14 NOV  FCO  CDG  14:50  17:00

AZ  325  18 NOV  CDG  FCO  18:00  20:05

AZ  756  18 NOV  FCO  IKA  21:25  04:45+1

 


 

 

تور فرانسه تابستان 96 با پرواز آلیتالیا ترکیبی  فرانسه، ایتالیا ،اسپانیا 13 روزه 

 

4 شب رم  4 شب بارسلون 4 شب پاریس

 

تاریخ های حرکت  13 امرداد و 11 شهریور 1396 

 

 

رجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/990/000 تومان

با 3190 یورو  

 3/990/000 تومان 

با 4490 یورو

3/490/000 تومان 

با 2390 یورو 

3/490/000 تومان 

با 990 یورو 

990/000 تومان 
 

 

برنامه پرواز :

AZ 757  IKA  FCO  04:10  06:55

AZ 076  FCO  BCN  15:00  16:50

AZ 319  CDG  FCO  11:00  13:05

AZ 756  FCO  IKA  16:30  23:40

 

 


 

تور فرانسه تابستان 96  با پرواز ایران ایر ترکیبی  فرانسه ، هلند 7روزه 

 

4 شب پاریس +2 شب آمستردام 

 

تاریخ حرکت  16 تیر 96 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/990/000 تومان

با 1690 یورو  

 2/990/000 تومان 

با 2590 یورو

2/590/000 تومان 

با 1290 یورو 

2/590/000 تومان 

با 890 یورو 

490/000 تومان 
 

 

 

برنامه پرواز :

IR 733 07 JUL   IKA  ORY   07:10   10:55 

IR 724 13 JUL   AMS  IKA   14:00    21:55 

 


 

تور فرانسه تابستان  96 با پرواز ایران ایر ترکیبی  فرانسه ،آلمان 9روزه

 

5 شب پاریس +3 شب فرانکفورت 

 

تاریخ حرکت 6 امرداد 1396 

 

 

 

رجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/990/000 تومان

با 1990 یورو  

 2/990/000 تومان 

با 2990 یورو

2/590/000 تومان 

با 1690 یورو 

2/590/000 تومان 

با 890 یورو 

490/000 تومان 
 

 

 

برنامه پرواز :

IR 733  28 JUL  IKA  ORY   07:10  10:55

IR 720  05 AUG  FRA  IKA  12:00  19:50

 


 

تور فرانسه تابستان  96 با پروازماهان ایر ترکیبی فرانسه ، آلمان 11روزه

 

5 شب پاریس +2 شب فرانکفورت +3 شب مونیخ 

 

تاریخ حرکت 24 تیر 96 

 

 

رجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/990/000 تومان

با 2590 یورو  

 2/990/000 تومان 

با 3890 یورو

2/590/000 تومان 

با 2190 یورو 

2/590/000 تومان 

با 890 یورو 

490/000 تومان 
 

 

 

برنامه پرواز :

W5 106  15JUL  IKA  CDG  06:45  10:20

W5 103  25JUL  MUC  IKA  11:20  18:15

 

 


 

تور فرانسه تابستان  96 با پرواز ایران ایر ترکیبی فرانسه ، سوئد 9 روزه 

 

5 شب پاریس +3 شب استکهلم 

 

تاریخ حرکت 23 تیر 96 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/990/000 تومان

با 1990 یورو  

 2/990/000 تومان 

با 2990 یورو

2/590/000 تومان 

با 1590 یورو 

2/590/000 تومان 

با 890 یورو 

490/000 تومان 
 

 

 

برنامه پرواز :

IR  733  14 JUL  IKA  ORY  07:10  10:55

IR  712  22JUL  ARN  IKA  12:30   20:35

 


 

تور فرانسه تابستان 96 با پرواز ایران ایر ترکیبی فرانسه ، بلژیک ، هلند  10 روزه

 

4 شب پاریس +2 شب بروکسل + 3 شب آمستردام 

 

تاریخ حرکت 3 امرداد 1396

 

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/990/000 تومان

با 2390 یورو  

 2/990/000 تومان 

با 3590 یورو

2/590/000 تومان 

با 1790 یورو 

2/590/000 تومان 

با 990 یورو 

790/000 تومان 
 

برنامه پرواز : 

IR 733  25 JUL  IKA  ORY  07:10  10:55

IR 724  03AUG  AMS  IKA  14:00  21:55

 

 


 

تور فرانسه تابستان 96 با پرواز ایران ایر  ترکیبی فرانسه ،سوئیس ،آلمان ، هلند 14 روزه 

 

4 شب پاریس+2شب زوریخ +3 شب فرانکفورت +4 شب آمستردام 

 

تاریخ حرکت 13 امرداد 1396 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

2/990/000 تومان

با 3290 یورو  

 2/990/000 تومان 

با 4990 یورو

2/590/000 تومان 

با 2890 یورو 

2/590/000 تومان 

با 1390 یورو 

790/000 تومان 
 

برنامه پرواز :

IR 733  04AUG  IKA  ORY   07:10  10:55 

IR 724  17AUG  AMS  IKA  1400:  21:55 


 

تور فرانسه تابستان 96 با پرواز ایژین ایرلاین ترکیبی  فرانسه،یونان،ایتالیا،اسپانیا

 

3 شب آتن +3شب رم +1شب فلورانس +3 شب نیس +1شب اوینیون +3 شب بارسلون  

 

تاریخ حرکت 27 امرداد 1396

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*

3/790/000 تومان

با 2690 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 3390 یورو

3/490/000 تومان 

با 1990 یورو 

3/490/000 تومان 

با 1390 یورو 

690/000 تومان 
 

برنامه پرواز:

A3 949  18AUG  IKA  ATH  04:25  06:50 

A3 681  02SEP  BCN  ATH  11:50  15:45

A3 948  02SEP  ATH  IKA  22:30  03:25+1

 


 

تور فرانسه تابستان 96 با پرواز ترکیش ترکیبی فرانسه ، سوئیس ،بلژیک ،هلند 16 روزه

 

3 شب نیس +3 شب ژنو +4 شب پاریس+2 شب بروکسل +3 شب آمستردام  

 

تاریخ حرکت 2 شهریور 1396

 

 

درجه هتل اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته هر نفر کودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت کودک زیر دو سال
4*و5*

3/790/000 تومان

با 3390 یورو  

 3/790/000 تومان 

با 4990 یورو

3/490/000 تومان 

با 2890 یورو 

3/490/000 تومان 

با 1590 یورو 

990/000 تومان 

 

برنامه پروازی:

  03:00     04:55      TK 875    24AUG       IKA    IST

TK 1813   24 AUG    IST      NCE     08:20    10:35

  TK 1958   08SEP     AMS    IST      14:10    18:40

TK 874     08SEP     IST     IKA       20:50    01:30+1

 

 

قیمت های پکیج ها متغیر بوده، برای اطلاع دقیق با کانترهای مربوطه تماس حاصل بفرمائید.

 

.

اطلاعات مقصد: 

کشور فرانسه:

 

فرانسه با عنوان رسمي جمهوري فرانسه کشوري است واقع در غرب قاره اروپا. فرانسه بزرگ‌ترين کشور اروپاي غربي می باشد. اين کشور با کشورهاي بلژيک، لوکزامبورگ، آلمان، سوئيس، ايتاليا، موناکو، آندورا و اسپانيا همسایه است و مرز زميني مشترک دارد. فرانسه يکي از اعضاي موسس اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد بوده است. اين کشور همچنين عضو گروه جي 8 و از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد و داراي حق وتو می باشد.نياکان و گذشتگان فرانسوي‌ها گول‌ها (Gaulois) بودند و تبار سلتي داشتند. آنها تا زمان ژوليوس سزار فرمانرواي تواناي روم فرانروايي بومي خود را داشتند تا سرانجام به دست سزار سرنگون شدند و کشورشان جزء بخشي از امپراتوري روم قرار گرفت.

فرانسه سرزمين فرهنگ و هنر، سرزمين گل و گالري و نشاط و شادی است. کشور فرانسه، که در محافل رسمي با عنوان جمهوري فرانسه شناخته مي شود، کشوري است که بر خلاف انتظار همگان تنها بخشي از آن در اروپا واقع شده است. در واقع بخشي از سرزمينهاي وسيعي که به اين کشور تعلق دارند در خارج از خاک اصلي اين کشور که در اروپاست قرار دارند و به صورت جزیره می باشند.

کشور فرانسه شبیه به یک شش ضلعی می باشد. بخش وسیع و بزرگی از کشور فرانسه در اروپای غربی قرار گرفته است. پایتخت فرنسه، پاریس است و زبان رسمی آن فرانسوی و واحد پول آن یورو می باشد. شعار ملی کشورفرانسه، آزادی،‌ برابری و برادری می باشد. پرچم فرانسه از سه رنگ عمودی آبی، سفید و قرمز تشکیل شده است.

فرانسه از کشورهای عضو اتحایه اروپا می باشد و در شورای امنیت سازمان ملل نیز دارای حق وتو است. اقتصاد کشور فرانسه مقام پنجم را در جهان دارا می باشد.

 

ویژگی های جغرافیایی فرانسه:

 

کشور فرانسه با مساحتی برابر با ۵۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع وسیع‌ ترین کشور اروپای باختری می باشد (حدودا یک پنجم مساحت اتحادیه اروپا) و منطقه دریایی وسیعی را نیز در اختیار خود دارد (منطقه اقتصادی که در ۱۱ میلیون متر مربع گسترده شده است). سطح کشور فرانسه شبیه به یک شش ضلعی است!

مساحت کشور فرانسه در حدود یک سوم ایران می باشد. فرانسه به 22 ناحیه تقسیم شده است و 96 شهرستان دارد که به ترتیب حروف الفبا نظم بندی شده اند.

فرانسه یکی از متنوع‌ترین وضعیت‌ها در اروپا را دارا میباشد: دشتها، کوهستانهای قدیمی و عظیم، سلسله جبال کوههای مرتفع و پر برف، جلگه ها، ساحلهای اقیانوسی و مدیترانه‌ای همگی در این کشور زیبا وجود دارند.

دشتهای فرانسه دو سوم مساحت کل این کشور را تشکیل می‌دهند. فرانسه کشوری استثنایی است که به 4 دریا راه دارد: دریای شمال، دریای مانش، اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه. فرانسه دارای ۵۵۰۰ کیلومتر ساحل مرزی است.

کشور فرانسه از آب و هوایی معتدل و مطبوع و چهار فصل برخوردار است که بر حسب نواحی آن کمی متفاوت می باشند. از پاییز و زمستان های سرد و بارانی و برفی تا بهار و تابستان هایی گرم و شرجی و داغ که لذت شنا در سواحل بی نظیر فرانسه را چند برابر می کند.

منابع طبیعی فرانسه شامل: ذغال سنگ، آهن،‌ بوکسیت،‌ روی،‌ پوتاس، الوار، ماهی و ... می باشد که فرانسه را به کشوری قدرتمند در اروپا تبدیل کرده است.

حمل و نقل در فرانسه بسیار راحت و در دسترس می باشد. فرانسه بالغ بر 840 هزار کیلومتر راه آسفالته و بزرگراه دارد. طول راه‌آهن مورد استفاده در فرانسه نیز بالغ بر ۵۵۵ کیلومتر بوده و ارتباطات هوایی و پروازی فرانسه نیز بر شرکتهای هواپیمایی ایرفرانس و ایر اینتر می باشد که شهره جهانی در دنیا دارند.

 

گردشگری در فرانسه:

 

واضح است که سالانه میلیون ها نفر از سراسر دنیا برای بازدید از فرانسه و شرکت در تورهای فرانسه به این کشور مراجعه می کنند. این امر بی دلیل نیست، چراکه دینی های بسیار، تاریخ و تمدن مشهور، طبیعت سرسبز و زیبا، سواحل پاک و تمیز و گرم، تنوع هتل ها و خدمات و ... فرانسه را به بزرگترین کشور توریست پذیر در قاره اروپا تبدیل کرده است.

جالب است بدانید فرانسه با درآمدی برابر ۱۸۰ میلیارد فرانک در صنعت توریسم، دومین کشور پردرآمد در صنعت جهانگردی بعد از آمریکاست! هر ساله ۱۲ میلیون نفر از سراسر دنیا فقط برای بازدید و دیدار از موزه و کاخ لوور، موزه اورسی و کاخ ورسای به پاریس سفر می کنند و حدود 6/5 میلیون نفر در سال برای بازدید از برج زیبای ایفل به فرانسه عزیمت می کنند.

پاریس عروس شهرهای اروپا و شاید جهان محسوب میشود. شهر 4 میلیون نفری پاریس، پر است از تاریخ و فرهنگ و معماری قدیمی و مدرن، خیابان های منظم و تمیز که لذت قدم زدن در خیابان های پاریس فرانسه را چند برابر می کند. این شهر جاذبه هایی چون عبور رودخانه سن از میان شهر، مکان‌ها و بناهای تاریخی نظیر «برج ایفل»، «موزه لوور»، «کاخ ورسای»، «کلیسای نتردام»، «زندان باستیل» و دیگر نقاط دیدنی را در دل خود جای داده است.

از دیگر شهرهای مهم و دیدنی فرانسه که در سفر به فرانسه و با تور فرانسه باید از آنها دیدن کرد، عبارتند از: بردو، گرونوبل، لیل، لیون، مارسی، مونپلیه، نیس، استراسبورگ، تولوز.

 

دیدنی های پاریس فرانسه:

 

پاریس فرانسه، یکی از معروف ترین شهرهای دنیا برای گردشگری است و جاذبه های دیدنی و جذاب بسیاری را در اختیار بازدیدکنندگان  و گردشگران قرار می دهد. با این وجود، در صورتی که به پاریس سفر می کنید، حتماً زمانی را برای قدم زدن در خیابان ها و محله های قدیمی شهر پاریس فرانسه در تور فرانسه در نظر بگیرید، زیرا این تنها راه شناخت پاریس واقعی است.

 

1) برج ایفل (Eiffel Tower): برج ایفل که جزء شناخته شده ترین بناهای مجلل در اروپا است، نماد شهر پاریس فرانسه بوده و یکی از دیدنی‌ترین و هیجان انگیزترین جاذبه های گردشگری در تور فرانسه می باشد. شما می توانید برای بالا رفتن از این برج، از پله ها استفاده کرده و یا با ایستادن در یک صف طولانی ، در انتظار استفاده از آسانسور بمانید!

 

2) موزه لوور (Louvre Museum): یکی از مکان‌هایی که نباید در زمان سفر به پاریس، دیدن آن را از دست بدهید، موزه لوور پاریس فرانسه است که با داشتن کلکسیونی افسانه ای از اشیاء قدیمی، احتمالاً معروف ترین موزه در قاره اروپا و حتی جهان می باشد. این موزه در داخل کاخ لوور فرانسه که زمانی محل اقامت خانواده سلطنتی فرانسه بوده، قرار گرفته است. 

 

3) کلیسای نوتردام (Notre Dame Cathedral): کلیسای نوتردام، یکی از اولین کلیساهایی می باشد که در سبک گوتیک ساخته شده و شهرتی جهانی را دارا می باشد. ساخت و ساز این کلیسا در سال 1163 در فرانسه آغاز شده و برای تقریباً دو دهه به طول انجامیده است. از بالای برج شمالی این کلیسا، شما می توانید نمایی عالی و بی نظیر از شهر پاریس را مشاهده کنید و لذت ببرید.

 

4) قلب مقدس (Sacré-Coeur): قلب مقدس، یک کلیسای سلطنتی فوق العاده زیبا در سبک روم شرقی است که در بالای تپه مونتمار (Montmartre) قرار گرفته است. ساخت و ساز این کلیسا  در فرانسه در سال 1875 آغاز شده و در سال 1914 به پایان رسید. در هنگام بازدید از این کلیسا در تور فرانسه، شما محو زیبایی و معماری فوق العاده آن خواهید شد.

 

5) شانزه لیزه (Champs-Elysées): خیابان شانزه لیزه، معتبرترین و معروف ترین و جذاب ترین خیابان پاریس و شاید تمام دنیا باشد! این خیابان از میدان کونکورد (Place de la Concorde) تا طاق پیروزی (Arc de Triomphe) کشیده شده است و هر زمانی که شما از آن گذر کنید، شلوغی و جنب و جوش را در آن خواهید دید. شب های این خیابان در پاریس فرانسه بسیار دیدنی و خاطره انگیز است.

 

6) طاق پیروزی (Arc de Triomphe): طاق پیروزی پاریس که در میدان شارل دوگل (Place Charles de Gaulle) قرار دارد، به عنوان یادگاری از پیروزی های امپراتور ناپلئون فرانسه بنا شده است. طاق پیروزی فرانسه در سال 1836، مدت ها پس از اینکه زمان حکومت ناپلئون به پایان رسیده بود ساخته شده و به نمایش عموم گذاشته شده است.

 

7) کاخ ورسای (Versailles Palace): مکانی که زمانی به عنوان یک اقامتگاه معمولی شکار در پاریس فرانسه ساخته شده بود، ولی در یک زمان به معروف ترین کاخ جهان و مدلی برای همه قصرهای بعدی در اروپا تبدیل شد و وقایع و رخدادهای مهمی در آن به وقوع پیوست. این کاخ در 20 کیلومتری جنوب غرب پاریس واقع شده است.

 

8) باغ لوکزامبورگ (Jardin du Luxembourg): باغ لوکزامبورگ بدون شک محبوب ترین و زیباترین پارک در پاریس فرانسه است. این پارک در قرن 17 به عنوان پارک خصوصی "ماری مدیچی _ همسر شاه هنری چهارم" ساخته شده و در قرن نوزدهم برای بازدید عموم  در پاریس باز شد.   
 

مدارک مورد نیاز: 

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه ­های قبلی  

   الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه  از تاریخ ورود.

   ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

2) 6 قطعه عکس 4*6 رنگی ،  تمام رخ با زمینه سفید، کاملاً  از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک ، گردی صورت کاملاً مشخص باشد،  حداکثر برای 6 ماه اخیر (عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد.)

3) اصل شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی ( ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 20 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4  باشد.)

   الف) حساب های جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی

   ب) سپرده ­های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود

* ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک  

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000ريال باشد.

5) اصل سند مالکیت.

6) اصل  مدارک شغلی

   الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان ، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

   ب) وکلا: پروانه وکالت.

   ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و  میزان حقوق دریافتی ، و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان.         

   د) بازنشسته­ ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

   ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

   و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات.

   ی) معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

   ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل  نامة اشتغال به تحصیل )

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل رضایت­نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می­باشد.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین  سفر می کنند رضایت­نامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی دارد.

8) مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم­ های خانه ­دار.

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می­باشد.

* مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می­ماند.

* چک رمزدار یا ضمانت­نامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت­ های بیشتر متعاقبا­ً اعلام می­گردد.  

* کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگۀ A4 دارند.

لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد.

شرایط و مقررات مهم: 

۱. در صورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه 10٪ مبلغ ریالی تور و هزینه های مربوط به ترجمه ازمبالغ پرداختی کسر و مابقی مسترد می گردد.

۲. پرداخت ۶۰٪ علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست.در غیر اینصورت درخواست تائید نخواهد شد.

۳. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار می باشد و این شرکت هیچ مسئولیتی در قبال نخواهد داشت.

۴. مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده جهت انگشت نگاری در سفارت مربوطه حضور داشته باشند.

۵. اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگشت از سفر نزد شرکت آرند گشت مرداد باقی می ماند.

۶. ارائه ضمانت بازگشت از سفر به مبلغ حداقل 500.000.000 ریال برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار ضروری اسنت که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

 

شما می توانید هزینه های خود را به یکی از حسابهای زیر واریز نمایید:

 

نام بانک شماره کارت شماره حساب صاحب حساب

پارسیان

6221061080027685 83000002495001 آرند گشت امرداد
ملت 6104337924947482 5228684736 احسان کرمی

 

همسفران گرامی قبل از ثبت نام حتما با کارشناسان ما هماهنگ کنید.

برای تنظیم قرارداد سفر خود و همراهانتان به آدرس دفتر مراجعه کرده و یا از طریق فضای مجازی نسخه قرارداد خود را امضا کرده و دریافت نمایید.

جهت رزرو هر برنامه ای باید پنجاه درصد مبلغ کل هزینه را به حساب های بالا واریز کرده و  به کارشناسان ما اطلاع دهید. هر رزرو فقط همان روز واریزی معتبر میباشد.

اولویت ثبت نام با همسفرانیست که زودتر ثبت نام خود را قطعی کنند.

حتما پس از پرداخت هزینه چهارعدد آخر کارت خود را به کارشناسان  مربوطه خود اعلام نمایید.

بخش منشور آرند گشت اَمُرداد را حتما مطالعه فرمایید.