ارمنستان ارمنستان نوروز95

ارمنستان کشوری در قفقاز جنوبی است که پایتخت آن ایروان است .ارمنستان در میان دریای سیاه و دریای خزر قرار دارد . همسایگان آن گرجستان ، باکو ، ایران و نخجوان میباشد . 

نام بومی آن در زبان ارمنی هایک است که این نام از هایک بنیان گذار افسانه ای ملت ارمنی و نتیجه نتیجه نوح پیامبر گرفته شده است . زبان مردم این کشور ارمنی است . 

 

جاذبه های ارمنستان :

معبد گارنی : قلعه گارنی از نام گارنیک نوه نتیجه هایک گرفته شده است ، رودخانه گارنی در جنوب شرق ایروان است و در استان کوتایک میباشد . این منطقه ییلاقی و شکارگاه پادشاهان مختلف بوده است .