به ایران سفر نکنید چون ...

 
بنجامن مارتینی، فیلمساز جوان فرانسوی بعد از سفر به ایران، فیلمی ساخته تحت عنوان «به ایران نروید!». با دیدن فیلم متوجه می شویم که او با رویکرد طنزآمیز، تصورات نادرست درباره ایران را مورد انتقاد قرار داده و چه بسا منظورش این است که «به ایران بروید»، چون این سفر به قدری خوب و جذاب است که دیگر دلتان نمی خواهد تمام شود.
او در این فیلم کوتاه، تمام کلیشه های منفی را که در مورد جامعه ایران در اذهان عده ای وجود دارد، با تکیه بر مشاهدات خود رد می کند و از «مدرن» بودن مردم ایران، «تنوع جغرافیایی» بی نظیر، «عظمت» تاریخی این کشور و «امنیتی» که به گفته خودش در این سفر تجربه کرده با شیفتگی فراوان یاد می کند.
مارتینی می گوید که در طول این سفر، تنها خرج عمده ای که داشته، خریدن هدیه و کادو برای کسانی بوده که او را به رایگان در منزل خود اقامت داده اند.