تور کویر ابوزید آباد شهر زیرزمینی اویی اردیبهشت 98

اطلاعات سفر

ابوزیدآباد جزئی از شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان و مردم این ناحیه به گویش بیذوی که یکی از گویش‌ها در شاخهٔ زبان‌های ایران مرکزی است صحبت می‌کنند.

نظرات

ثبت نظر