تور رفتینگ زاینده رود تور رفتینگ اردیبهشت 98

روزصبحانهناهارشاماقامت
مکانتوسطمکانتوسطمکانتوسطمحلتوضیحات
1------اتوبوساتوبوس VIP
2رستورانامرداد تورطبیعتامرداد تور
خانه محلیامرداد تور
خانه محلییاسه چای
3خانه محلیامرداد تور
رستورانمسافر----

لوازم مورد نیاز

  • داروهای شخصی
  • کارت شناسایی
  • فلاسک چای
  • یک دست لباس اضافه
  • کوله یکروزه

مدارک مورد نیاز

    کارت شناسایی

اطلاعات سفر


زاینده‌رود یكی از بزرگترین رودخانه‌های ایران است كه در مركز كشور، یعنی استان اصفهان، از مغرب به مشرق جریان دارد. این رودخانة مصّفا، رگ حیاتی و عامل اصلی سرسبزی و حاصلخیزی اصفهان محسوب می‌شود

نظرات

ثبت نظر