تور تونس تور تونس بهار 98

تور تونس 97 با پرواز نوول ایر تونس 
7 شب و 8 روز 

 


هتلهر نفر دراتاق دو تختههر نفر در اتاق یک تختهکودک 612-6 سال با تختکودک 2-6 سال بدون تختکودک زیر 2 سال
Hotel Palace Hammamet Merhaba 5* All7/990/000 تومان 9/900/000 تومان 6/590/000 تومان 4/490/000 تومان 850/000 تومان 


مدارک مورد نیاز

    ۱) اصل گذرنامه با ۷ ماه اعتبار از زمان سفر

    ۲) مشخصات کامل مسافر

اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر