تور بمبئي تور بمبئي بهار 98

تور بمبئی  تور هند زمستان 97 

هتلدرجهاتاق دوتخته هرنفریک تختهاتاق سینگل هر نفر
T2 BEACON        3*

DLX           
BB 
 265 EURO + TKT + VISA
190 EURO + TKT + VISA
480 EURO + TKT + VISA
THE EMERALD   4*
BB
300 EURO + TKT + VISA
215 EURO + TKT + VISA
560 EURO + TKT + VISA
VITS HOTEL      4*
BB
 350 EURO + TKT + VISA
250 EURO + TKT + VISA
650 EURO + TKT + VISA
THE LALIT        5*
BB
450 EURO + TKT + VISA
320 EURO + TKT + VISA
860 EURO + TKT + VISA
THE ORCHID      5*
BB
450 EURO + TKT + VISA
320 EURO + TKT + VISA
860 EURO + TKT + VISA


مدارک مورد نیاز

    • 2 قطعه عکس تمام رخ رنگی 5*5
    • اصل پاسپورت با حداقل7 ماه اعتبار
    • مشخصات کامل فردی
    • کپی صفحات اول و دوم شناسنامه
    • درج امضاء مسافر داخل پاسپورت

اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر