تور امارات تور امارات بهار 98

تور امارات بهار 98هتل


درجهاتاق دو تخته هر نفراتاق یک تخته هر نفرکودک ۶ تا ۱۲ سال با تختکودک ۲ تا ۶ سال بدون تخت

تور دبی هتل empire hotel 


3*B.B2.800.0003.830.000-2.390.000
تور دبی هتل SUN&SAND SEA VIEW

3* H.B


3.190.000


3.990.000


2.920.000


2.390.000

تور دبی هتل SADAF
3* B.B

3.370.000

4.360.0003.370.000

2.390.000

تور دبی هتل DELMON 


3* B.B


3.780.000


4.710.000


3.780.000


2.390.000


تور دبی هتل AVENUE


4*B.B


3.840.000


5.290.000


-


2.390.000

تور دبی هتل  CORAL DEIRE

4* B.B


3.900.000


5.410.000


3.740.000


2.390.000

تور دبی هتل AVARI 

4* B.B


3.960.000


5.520.000


3.700.000


2.390.000

تور دبی هتل CITY SEASON

4* B.B


4.190.000


5.990.000


4.190.000


2.390.000

تور دبی هتل MARCOPOLO


4* B.B


4.390.000


6.120.000


4.180.000


2.390.000

تور دبی هتل EMIRATE GRAND/AP


4* B.B


4.520.000

6.650.000

4.030.000


2.390.000


تور دبی هتل GHAYA GRAND5* B.B


4.260.000


6.140.000


3.800.000


2.390.000

تور دبی هتل HAYAT REGENCY


5*B.B4.800.0007.220.0002.520.000

2.390.000

تور دبی هتل EMIRATE GRAND 


4*B.B4.980.0007.560.0004.680.0002.390.000

تور دبی هتل SHANGRI-LA


5*B.B6.520.00010.640.0003.330.0002.390.000

تور دبی هتل SHERATON MALL 


5*B.B6.930.00011.460.0005.190.0002.390.000

تور دبی با پرواز ماهان و ایران ایر 

تور دبی با ساعت های پروازی  :


08:00 رفت             21:00 برگشت 
08:00  رفت            12:00 برگشت 
18:00 رفت            21:00 برگشت
18:00 رفت            12:00 برگشت

مدارک مورد نیاز

    اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

    مشخصات کامل مسافر

اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر