تور فيليپين تور فيليپين بهار 98

تور فیلیپین زمستان 97 

5 شب مانیل


هتلهر نفر در اتاق دو تختههر نفر دراتاق یک تخته

BERJAYA HOTEL MAKATI 3*BB

247 $ + TKT+visa415 $ + TKT+visa

IM HOTEL 4* BB

370 $ + TKT+visa655 $ + TK+visa

DUSIT THAI 5* BB

455 $ + TKT+visa830 $ + TKT+visa

مدارک مورد نیاز

    ۱) اصل گذرنامه با ۷ ماه اعتبار از زمان سفر

    ۲) یک قطعه عکس ۳×۴

    ۳) کپی شناسنامه و کارت ملی

    ۴) پرینت گردش حساب بانکی

    ۵) مشخصات کامل مسافر

اطلاعات سفر


نظرات

ثبت نظر